Du är här

Bridgens Hus 1:a Apriltävling 2010-04-01

mean: 280, number of deals: 20
Skämttävling 1 april
place nr percent player points
1 30 67.5 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 378.0
2 11 62.1 Birgit Hörnfeldt & Monica Lindroth 347.7
3 8 58.5 Ulla Lindgren & Gertrud Svensson 327.7
4 3 56.3 Mariette Josephson & Egon Olsson 315.5
12 56.3 Anna-Lena Hellström & Bo Hellström 315.5
6 7 56.1 Bengt Edvinsson & Sten Engström 314.4
7 22 55.7 Bengt Enlund & Gun Enlund 312.0
8 32 55.2 Harald Wiezell & Sonja Wiezell 309.0
9 13 54.8 Anders Öhman & Eva Luther 307.0
10 15 54.5 Anne-Marie Engström & Ingrid Kullman 305.0
11 19 53.8 Laila Bengtsson & Olle Bengtsson 301.0
12 26 52.9 Gunvor Edvall & Solveig Folkeryd 296.0
13 4 52.6 Gunnar Gustavsson & Arne Holm 294.4
14 5 52.0 Ewa Larsson & Dennis Malmström 291.1
15 10 51.2 Inger Pantzar & Stig Pantzar 286.6
16 21 51.1 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 286.0
17 27 50.9 Berit Sundberg & Lillemor Sundholm 285.0
18 14 50.5 Maj-Britt Höglund & Carl-Otto Neman 283.0
19 18 50.4 Bill Hökander & Ulla Hökander 282.0
20 29 49.1 Ulla Erlandsson & Margareta Slätis 275.0
21 16 47.0 Siv Palm & Ingemar Willberg 263.0
22 24 46.6 Kerstin Johansson & Barbro Jonsson 261.0
23 23 45.4 Ingvar Högberg & Lars-Göran Söderman 254.0
24 17 44.6 Evy Dahlberg & Suzanne Leinborn 250.0
25 9 44.4 Karin Borwin & Inger Lundström 248.8
26 31 43.9 Kerstin Axelsson & Maj Johansson 246.0
27 1 41.4 Knut Andersson & Ingrid Rasmusson 232.0
28 2 39.1 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 219.0
29 6 37.9 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 212.2
30 25 35.5 Kerstin Claesson & Ingalill Segerman 199.0
31 28 35.4 Ingrid Jansson & Britta Johnsen 198.0

Följande direktiv gavs till respektive giv

 1. Nord: Öppna med 1 klöver och passa sedan resten av budgivningen.
 2. Öst: Om du själv inte tar något stick får ni toppen på brickan (högsta poäng), annars räknas resultatet som vanligVÖst Resultatet kommer att korrigeras efter spelets slut, så att de 3 sista sticken kommer att gå till t.
 3. Väst: Ditt första bud ska vara överbud i motståndarnas färg, därefter får du bjuda som du vill.
 4. Syd:Du har fått 15 kort och Öst 11 kort. Ge två valfria kort till Öst.
 5. Nord: Du får inte bjuda pass under hela budgivningen. (Budgivningen kommer alltså att sluta när alla övriga spelare passat på ditt senaste bud).
 6. Syd: Du får inte använda trumf för att stjäla så länge du har andra kort att lägga.
  Öst: Syd har fått instruktionen att inte använda trumf för att stjäla så länge han/hon har andra kort att lägga.
 7. Öst: Du får inte bjuda högfärg (hjärter eller spader)
  Väst: Du får bara bjuda högfärg (hjärter eller spader) och pass
 8. Väst och Öst: Resultatet kommer att korrigeras efter spelets slut, så att de 3 sista sticken kommer att gå till motståndarna även om ni vunnit dem
 9. Nord: Börja med att passa, men sedan måste du dubbla vid varje möjligt tillfälle. Om dubbelt inte är ett godkänt bud måste du passa.
 10. Syd:Dina ess måste läggas vid första regelrätta tillfälle (även om de måste sakas bort, spelas ut etc.)
  Öst: Syd har fått instruktionen att lägga sina ess vid första regelrätta tillfälle, även om de måste sakas bort eller spelas ut.
 11. Samtliga: Efter budgivningen lägger alla upp sina kort på bordet med framsidan upp – alltså spel med öppna kort. Träkarlen spelar själv sina egna kort utan inblandning av spelföraren. Utspelet sker efter att korten lagts upp på bordet
 12. Väst och Öst: Om motståndarna bjuder hjärter måste du efter det passa så länge deras senast avgivna bud (förutom pass) är hjärter.
  Nord och Syd: Om du eller din partner bjuder hjärter måste era motståndare passa så länge ert senast avgivna bud (förutom pass) är hjärter.
 13. Nord: Du får bjuda högst ett bud förutom pass under hela budgivningen
 14. Öst: Öppna med 7 NT
  Syd: Spela ut spader
 15. Väst: Vid ditt första budtillfälle får du välja mellan att passa eller bjuda utgång. Om du väljer att passa måste du passa resten av budgivningen.
 16. Syd och Nord: Om du och din partner tillsammans tar exakt 5 stick får ni toppen på brickan, annars räknas resultatet som vanligt.
 17. Syd: Om din partner bjuder ett bud måste du genast bjuda utgång i den färgen (eller utgång i sang om partnerns bud var sang). Om motståndarna hunnit emellan med ett bud som gör att du inte kan bjuda utgång på lägsta nivå har du tillåtelse att passa.
 18. Samtliga: Om du blir träkarl skall du inte lägga upp dina kort på bordet utan spelar dem själv – dvs det blir ett spel utan träkarl där alla spelar sina egna kort. (Den här gången spelas inte given med öppna kort.)
 19. Väst: Du får endast passa eller bjuda sangbud hela budgivningen
 20. Öst: Du har fått ett jokerkort. Ett jokerkort slår alla andra kort, dvs du vinner alltid det stick du väljer att lägga en joker. Du får lägga jokern även om du kan följa färg.

I giv 4 hade Syd 15 kort och Öst 11. Klöver 2 och 3 hade flyttats från Öst till Syd.
I giv 20 har Öst en joker, vilken inte kan representeras i givfilen. Det var ruter 4 som ersattes med en joker.

Deal 1

D: North
Z: Ingen
♠A9
♥AK73
♦JT62
♣KT3
 
♠852
♥982
♦A94
♣9764
  ♠J763
♥Q54
♦83
♣QJ52
  ♠KQT4
♥JT6
♦KQ75
♣A8
 
NS EW res NS po EW po
11 27 460 28 0
15 31 210 23 5
8 24 210 23 5
7 23 210 23 5
3 19 210 23 5
13 29 200 18 10
1 17 180 16 12
14 30 170 11 17
12 28 170 11 17
10 26 170 11 17
9 25 170 11 17
6 22 150 5 23
5 21 150 5 23
16 32 140 2 26
2 18 -170 0 28

Deal 2

D: East
Z: NS
♠2
♥A
♦KJ42
♣JT98765
 
♠J76
♥65
♦Q8765
♣432
  ♠AT8543
♥KJ432
♦A3
♣--
  ♠KQ9
♥QT987
♦T9
♣AKQ
 
NS EW res NS po EW po
9 25 1100 28 0
8 24 -500 26 2
16 32 -4000 12 16
15 31 -4000 12 16
14 30 -4000 12 16
13 29 -4000 12 16
12 28 -4000 12 16
11 27 -4000 12 16
10 26 -4000 12 16
7 23 -4000 12 16
6 22 -4000 12 16
5 21 -4000 12 16
3 19 -4000 12 16
2 18 -4000 12 16
1 17 -4000 12 16

Deal 3

D: South
Z: EW
♠K
♥J9843
♦8653
♣753
 
♠T72
♥2
♦942
♣AQJ986
  ♠AQ984
♥A65
♦J7
♣K42
  ♠J653
♥KQT7
♦AKQT
♣T
 
NS EW res NS po EW po
7 24 4000 28 0
16 31 200 22 6
11 28 200 22 6
8 23 200 22 6
5 22 200 22 6
1 18 200 22 6
9 26 140 16 12
14 29 130 14 14
15 32 100 12 16
12 27 -50 9 19
2 17 -50 9 19
10 25 -130 6 22
6 21 -140 4 24
4 19 -150 2 26
13 30 -630 0 28

Deal 4

D: West
Z: Alla
♠A873
♥KQ85432
♦--
♣AJ
 
♠QT964
♥--
♦AJ87
♣K754
  ♠52
♥AJ96
♦QT643
♣32
  ♠KJ
♥T7
♦K952
♣QT986
 
NS EW res NS po EW po
8 23 1400 28 0
10 25 1100 26 2
7 24 800 24 4
2 17 730 22 6
9 26 600 20 8
11 28 300 18 10
13 30 200 16 12
15 32 170 13 15
4 19 170 13 15
6 21 -100 9 19
5 22 -100 9 19
12 27 -200 5 23
1 18 -200 5 23
14 29 -400 2 26
16 31 -500 0 28

Deal 5

D: North
Z: NS
♠T72
♥2
♦942
♣AQJ986
 
♠K
♥J9843
♦A8653
♣K7
  ♠J653
♥KQT7
♦KQT
♣T5
  ♠AQ984
♥A65
♦J7
♣432
 
NS EW res NS po EW po
3 18 110 28 0
13 28 -100 24 4
2 32 -100 24 4
1 31 -100 24 4
12 25 -200 18 10
7 22 -200 18 10
4 17 -200 18 10
15 30 -300 10 18
14 27 -300 10 18
9 24 -300 10 18
8 21 -300 10 18
6 19 -300 10 18
11 26 -400 4 24
16 29 -4000 1 27
10 23 -4000 1 27

Deal 6

D: East
Z: EW
♠QT3
♥J85
♦JT3
♣AQ43
 
♠KJ64
♥A3
♦42
♣K8652
  ♠872
♥97
♦AQ86
♣JT97
  ♠A95
♥KQT642
♦K975
♣--
 
NS EW res NS po EW po
4 17 2200 28 0
12 25 200 26 2
14 27 180 24 4
13 28 170 19 9
10 23 170 19 9
7 22 170 19 9
3 18 170 19 9
15 30 140 12 16
11 26 140 12 16
8 21 140 12 16
1 31 -50 8 20
9 24 -100 5 23
6 19 -100 5 23
16 29 -110 2 26
2 32 -150 0 28

Deal 7

D: South
Z: Alla
♠94
♥J8
♦92
♣QJT9854
 
♠KJ3
♥432
♦AKQT84
♣2
  ♠AQT752
♥95
♦75
♣AK3
  ♠86
♥AKQT76
♦J63
♣76
 
NS EW res NS po EW po
14 28 4000 27 1
11 25 4000 27 1
4 18 800 24 4
12 26 100 21 7
5 19 100 21 7
15 29 80 18 10
13 27 -100 14 14
7 21 -100 14 14
2 31 -100 14 14
8 22 -200 10 18
16 30 -260 7 21
3 17 -260 7 21
10 24 -300 2 26
9 23 -300 2 26
1 32 -300 2 26

Deal 8

D: West
Z: Ingen
♠Q642
♥864
♦K
♣J8743
 
♠7
♥A7532
♦AQ964
♣Q6
  ♠KT9
♥KQJ
♦J832
♣A95
  ♠AJ853
♥T9
♦T75
♣KT2
 
NS EW res NS po EW po
14 28 250 27 1
11 25 250 27 1
3 17 200 24 4
16 30 150 19 9
12 26 150 19 9
9 23 150 19 9
4 18 150 19 9
15 29 100 13 15
5 19 100 13 15
13 27 50 6 22
10 24 50 6 22
8 22 50 6 22
2 31 50 6 22
1 32 50 6 22
7 21 -50 0 28

Deal 9

D: North
Z: EW
♠A9742
♥J86
♦AK987
♣--
 
♠J5
♥AQ975
♦J
♣AKJ84
  ♠T63
♥T42
♦T6532
♣T6
  ♠KQ8
♥K3
♦Q4
♣Q97532
 
NS EW res NS po EW po
15 27 800 28 0
10 22 500 26 2
16 28 430 24 4
12 24 200 21 7
11 23 200 21 7
6 18 140 17 11
3 32 140 17 11
13 25 -50 13 15
9 21 -50 13 15
14 26 -100 8 20
7 19 -100 8 20
1 29 -100 8 20
5 17 -160 4 24
4 31 -670 1 27
2 30 -670 1 27

Deal 10

D: East
Z: Alla
♠J854
♥AKT87
♦62
♣QJ
 
♠--
♥J64
♦KJ985
♣KT643
  ♠AQ3
♥Q9532
♦QT
♣852
  ♠KT9762
♥--
♦A743
♣A97
 
NS EW res NS po EW po
13 25 620 28 0
16 28 140 22 6
15 27 140 22 6
9 21 140 22 6
4 31 140 22 6
1 29 140 22 6
3 32 100 16 12
14 26 -100 12 16
11 23 -100 12 16
10 22 -100 12 16
5 17 -110 8 20
6 18 -200 5 23
2 30 -200 5 23
7 19 -300 2 26
12 24 -500 0 28

Deal 11

D: South
Z: Ingen
♠QJ2
♥Q73
♦963
♣Q742
 
♠A987
♥962
♦KQT8
♣T8
  ♠5
♥T54
♦A754
♣J9653
  ♠KT643
♥AKJ8
♦J2
♣AK
 
NS EW res NS po EW po
14 25 420 24 4
13 26 420 24 4
11 24 420 24 4
10 21 420 24 4
4 32 420 24 4
16 27 170 14 14
15 28 170 14 14
12 23 170 14 14
6 17 170 14 14
3 31 170 14 14
8 19 140 7 21
5 18 140 7 21
9 22 110 3 25
1 30 110 3 25
2 29 -50 0 28

Deal 12

D: West
Z: NS
♠KT7
♥6
♦KQJ2
♣AQJT6
 
♠3
♥KQJT32
♦T4
♣9852
  ♠94
♥A9754
♦9765
♣73
  ♠AQJ8652
♥8
♦A83
♣K4
 
NS EW res NS po EW po
16 27 710 25 3
12 23 710 25 3
11 24 710 25 3
3 31 710 25 3
15 28 680 14 14
13 26 680 14 14
8 19 680 14 14
5 18 680 14 14
4 32 680 14 14
2 29 680 14 14
1 30 680 14 14
10 21 650 6 22
9 22 150 4 24
14 25 100 2 26
6 17 50 0 28

Deal 13

D: North
Z: Alla
♠AKQ765
♥JT986
♦7
♣8
 
♠T4
♥K5
♦AT984
♣T642
  ♠J9832
♥--
♦KJ653
♣J93
  ♠--
♥AQ7432
♦Q2
♣AKQ75
 
NS EW res NS po EW po
32 6 650 26 2
30 3 650 26 2
12 21 650 26 2
17 8 620 20 8
15 26 620 20 8
10 19 620 20 8
16 25 260 16 12
28 1 230 14 14
27 2 200 11 17
13 24 200 11 17
11 22 150 8 20
18 7 100 6 22
31 5 -200 2 26
29 4 -200 2 26
14 23 -200 2 26

Deal 14

D: East
Z: Ingen
♠9864
♥983
♦5432
♣43
 
♠AQJ
♥QJT
♦JT9876
♣2
  ♠K
♥AK
♦AKQ
♣AT98765
  ♠T7532
♥76542
♦--
♣KQJ
 
NS EW res NS po EW po
27 2 150 27 1
18 7 150 27 1
32 6 100 14 14
31 5 100 14 14
30 3 100 14 14
29 4 100 14 14
28 1 100 14 14
16 25 100 14 14
15 26 100 14 14
14 23 100 14 14
13 24 100 14 14
12 21 100 14 14
10 19 100 14 14
17 8 50 1 27
11 22 50 1 27

Deal 15

D: South
Z: NS
♠AJ87
♥K82
♦J
♣QJ654
 
♠QT964
♥A
♦KT53
♣AKT
  ♠2
♥QT94
♦AQ862
♣973
  ♠K53
♥J7653
♦974
♣82
 
NS EW res NS po EW po
31 6 4000 27 1
30 4 4000 27 1
15 25 800 24 4
27 1 150 20 8
13 23 150 20 8
12 22 150 20 8
29 3 100 14 14
11 21 100 14 14
9 19 100 14 14
16 26 50 10 18
28 2 -100 8 20
14 24 -300 6 22
18 8 -400 3 25
17 7 -400 3 25
32 5 -430 0 28

Deal 16

D: West
Z: EW
♠T52
♥Q97
♦K65
♣KJ92
 
♠76
♥A543
♦A973
♣T86
  ♠Q94
♥K82
♦QJ842
♣A3
  ♠AKJ83
♥JT6
♦T
♣Q754
 
NS EW res NS po EW po
30 4 4000 20 8
27 1 4000 20 8
18 8 4000 20 8
16 26 4000 20 8
14 24 4000 20 8
13 23 4000 20 8
12 22 4000 20 8
11 21 4000 20 8
9 19 4000 20 8
32 5 170 10 18
31 6 110 7 21
29 3 110 7 21
28 2 -100 3 25
15 25 -100 3 25
17 7 -150 0 28

Deal 17

D: North
Z: Ingen
♠A8742
♥Q7652
♦7
♣KJ
 
♠KQT
♥JT98
♦AQT6
♣AT
  ♠93
♥K3
♦K9842
♣Q654
  ♠J65
♥A4
♦J53
♣98732
 
NS EW res NS po EW po
32 7 150 28 0
11 19 50 26 2
26 1 -90 24 4
16 24 -100 21 7
14 22 -100 21 7
31 8 -130 15 13
28 4 -130 15 13
27 3 -130 15 13
25 2 -130 15 13
29 5 -150 8 20
10 18 -150 8 20
9 17 -150 8 20
13 21 -300 4 24
15 23 -400 2 26
30 6 -4000 0 28

Deal 18

D: East
Z: NS
♠AQ87
♥KT
♦T75
♣A954
 
♠T62
♥A75
♦K43
♣QT32
  ♠KJ54
♥J842
♦96
♣J87
  ♠93
♥Q963
♦AQJ82
♣K6
 
NS EW res NS po EW po
30 6 660 28 0
27 3 630 26 2
32 7 600 19 9
28 4 600 19 9
26 1 600 19 9
15 23 600 19 9
13 21 600 19 9
10 18 600 19 9
11 19 140 12 16
31 8 120 10 18
29 5 110 6 22
25 2 110 6 22
9 17 110 6 22
16 24 -100 1 27
14 22 -100 1 27

Deal 19

D: South
Z: EW
♠Q8
♥QJT9764
♦T9
♣J4
 
♠74
♥8
♦AK8742
♣KQT5
  ♠AJT92
♥A2
♦J653
♣87
  ♠K653
♥K53
♦Q
♣A9632
 
NS EW res NS po EW po
27 4 420 26 2
14 21 420 26 2
10 17 420 26 2
26 2 170 22 6
13 22 140 20 8
32 8 100 17 11
30 5 100 17 11
28 3 -50 12 16
25 1 -50 12 16
9 18 -50 12 16
29 6 -100 8 20
15 24 -110 6 22
16 23 -140 3 25
12 19 -140 3 25
31 7 -200 0 28

Deal 20

D: West
Z: Alla
♠A7
♥KQT9876
♦9
♣976
 
♠65
♥--
♦875
♣AKT85432
  ♠98
♥J542
♦QJT43
♣QJ
  ♠KQJT432
♥A3
♦AK62
♣--
 
NS EW res NS po EW po
16 23 1100 28 0
15 24 680 26 2
30 5 650 20 8
26 2 650 20 8
14 21 650 20 8
12 19 650 20 8
10 17 650 20 8
28 3 620 11 17
25 1 620 11 17
13 22 620 11 17
9 18 620 11 17
31 7 300 6 22
29 6 -100 4 24
32 8 -200 1 27
27 4 -200 1 27