Du är här

Bridgens Hus Individuellt 2009-02-07

mean: 21, number of deals: 21

Denna tävling spelades med facitgivar från en tävling som spelats av 50 par.

place nr percent player points
1 8 59.7 Sten Engström 602
2 1 54.6 Bill Hökander 550
3 7 53.3 Bo Hellström 537
4 4 51.6 Solveig Folkeryd 520
5 5 50.4 Ingrid Rasmusson 508
6 3 45.9 Inger Lundström 463
7 6 45.1 Knut Andersson 455
8 2 39.4 Birgitta Jönsson 397

Deal 1

N S E W res NS po EW po
5 6 7 8 0 19 29
1 2 3 4 0 39 9

Deal 2

N S E W res NS po EW po
5 6 7 8 0 7 41
1 2 3 4 0 46 2

Deal 3

N S E W res NS po EW po
5 6 7 8 0 0 48
1 2 3 4 0 48 0

Deal 4

N S E W res NS po EW po
4 5 1 8 0 45 3
3 6 2 7 0 45 3

Deal 5

N S E W res NS po EW po
4 5 1 8 0 43 5
3 6 2 7 0 25 23

Deal 6

N S E W res NS po EW po
4 5 1 8 0 29 19
3 6 2 7 0 29 19

Deal 7

N S E W res NS po EW po
6 8 2 4 0 48 0
5 7 1 3 0 38 10

Deal 8

N S E W res NS po EW po
6 8 2 4 0 41 7
5 7 1 3 0 33 15

Deal 9

N S E W res NS po EW po
6 8 2 4 0 43 5
5 7 1 3 0 16 32

Deal 10

N S E W res NS po EW po
3 5 4 6 0 13 35
1 7 2 8 0 13 35

Deal 11

N S E W res NS po EW po
3 5 4 6 0 34 14
1 7 2 8 0 14 34

Deal 12

N S E W res NS po EW po
3 5 4 6 0 37 11
1 7 2 8 0 46 2

Deal 13

N S E W res NS po EW po
2 3 5 8 0 17 31
1 4 6 7 0 48 0

Deal 14

N S E W res NS po EW po
2 3 5 8 0 48 0
1 4 6 7 0 48 0

Deal 15

N S E W res NS po EW po
2 3 5 8 0 12 36
1 4 6 7 0 3 45

Deal 16

N S E W res NS po EW po
3 8 1 6 0 43 5
2 5 4 7 0 0 48

Deal 17

N S E W res NS po EW po
3 8 1 6 0 29 19
2 5 4 7 0 4 44

Deal 18

N S E W res NS po EW po
3 8 1 6 0 17 31
2 5 4 7 0 17 31

Deal 19

N S E W res NS po EW po
3 7 4 8 0 2 46
1 5 2 6 0 46 2

Deal 20

N S E W res NS po EW po
3 7 4 8 0 34 14
1 5 2 6 0 30 18

Deal 21

N S E W res NS po EW po
3 7 4 8 0 10 38
1 5 2 6 0 30 18