Du är här

Aktuell information

2021-11-06
Bytet av beräkningsprogram

Rurik övergick efter sommaren från det gamla beräkningsprogrammet Scorebridge till bridgeförbundets program Ruter. Det har inneburit övergångssvårigheter för tävlingsledarna då Ruter kräver att alla spelare har ett medlemsnummer i bridgeförbundet, vilket många tidigare saknat. De största problemen har nu hunnit rättas till. En eloge till tävlingsledarna som lyckats hantera den pressade situationen under hösten.

Det arbete som pågått under oktober med att programmera om gränssnittet mellan de nya resultatfilerna och det befintliga system som Rurik använder för lagring, analys och presentation av tävlingsresultat är i det närmaste färdigt. Resultaten kommer fortsättningsvis att presenteras på hemsidan på samma sätt som tidigare år. I de fall en utdatafil från Ruter kommer att innehålla felaktigheter läggs dock resultatet ut på samma sätt som under hösten, dvs. längst ned på Ruriks sida, tills den rättats och kan läggas in i systemet, . De tävlingar som finns under "Senaste tävlingar" i högermenyn på hemsidan innefattar endast de tävlingar som kunnat läggas in i systemet.

2021-07-24
Rurikbridgen startar på nytt i IOGT-huset tisdag 7 september 2021.Mer information samt spelprogram finns under fliken Rurik

Roslagsbridge kommer inte att arrangera tävlingar i fortsättningen. I stället kommer Rurik att hålla i onsdagstävlingarna.