Du är här

Aktuell information

2023-09-03
Fortsättningakurs i bridge
Kjell Simonsson kommer att hålla en fortsättningskurs på tisdagar kl. 16.30 till ca 17.30 i Bridgens hus lokal på Stockholmsvägen 1. Kursen börjar tisdag 5 september och kommer att ta upp systemkonventioner, utspel och eventuellt lite spelföring. Alla som är intresserade är välkomna.
Vill du delta så kontakta Kjell Simonsson på mobil 0709 227 466 eller mail kjelsimo@gmail.com