Du är här

Roslagsbridge Partävling 2017-01-11

mean: 216, number of deals: 24
place nr percent player points
1 5 65.3 Evy Dahlberg & Hjördis Sandberg 282.0
2 22 62.1 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 268.3
3 13 61.6 Lois Adding & Anna-Lena Hellström 266.1
4 9 59.5 Stig Pantzar & Otto Slätis 257.0
5 12 59.1 Leif Afzelius & Nils Nilsson 255.2
6 14 56.6 Gunvor Edvall & Frida Sandström 244.3
7 7 53.7 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 232.0
8 3 52.3 Bengt Edvinsson & Dennis Malmström 226.0
9 21 52.3 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 225.8
10 4 50.9 Pia Degermark & May Löfvenhamn 220.0
11 16 50.0 Mona Lund & Hans Widlund 216.0
12 15 49.7 Bo Engström & Hans Nordström 214.9
13 2 49.1 Kerstin Axelsson & Inger Lundström 212.0
14 19 47.2 Jan-Erik Edlund & Marianne Edlund 204.0
15 18 45.2 Lasse Olsson & Karin Rosenblad 195.2
16 6 44.0 Ulla Eriksson & Nils Lundberg 190.0
8 44.0 Birgit Hörnfeldt & Monica Lindroth 190.0
18 20 38.6 Hans Bolkin & Monica Lindberg 166.9
19 11 37.6 Ing-Britt Johansson & Eivor Pettersson 162.5
20 10 37.5 Knut Andersson & Ingrid Rasmusson 162.0
21 17 33.1 Kerstin Johansson & Kerstin Söderström 142.9

Deal 1

D: North
Z: Ingen
♠235A
♥46
♦38TJ
♣9TQ
 
♠J6
♥A7
♦AQ754
♣K764
  ♠4789QK
♥8TQ
♦29
♣5J
  ♠T
♥2359JK
♦6K
♣238A
 
NS EW res NS po EW po
14 2 150 18 0
4 18 140 16 2
10 19 50 14 4
22 21 -50 11 7
9 17 -50 11 7
3 16 -100 8 10
8 15 -140 6 12
20 5 -170 2 16
11 6 -170 2 16
7 13 -170 2 16

Deal 2

D: East
Z: NS
♠2QK
♥7Q
♦28QA
♣68TQ
 
♠9876
♥K852
♦93
♣K52
  ♠5J
♥346A
♦5TJK
♣9JA
  ♠34TA
♥9TJ
♦467
♣347
 
NS EW res NS po EW po
9 17 100 18 0
4 18 50 16 2
14 2 -100 14 4
20 5 -120 12 6
11 6 -140 8 10
8 15 -140 8 10
3 16 -140 8 10
22 21 -300 2 16
10 19 -300 2 16
7 13 -300 2 16

Deal 3

D: South
Z: EW
♠2489T
♥56KA
♦4
♣2JA
 
♠Q53
♥982
♦98
♣KT984
  ♠6A
♥7J
♦257TJQK
♣5Q
  ♠7JK
♥34TQ
♦36A
♣367
 
NS EW res NS po EW po
4 17 500 18 0
9 16 420 16 2
22 6 300 14 4
15 3 140 10 8
8 14 140 10 8
5 19 140 10 8
21 20 -50 4 14
12 7 -50 4 14
10 18 -50 4 14
2 13 -100 0 18

Deal 4

D: West
Z: Alla
♠256
♥37
♦56JKA
♣57A
 
♠7
♥KQ9864
♦872
♣982
  ♠9TJKA
♥25J
♦3T
♣TJK
  ♠348Q
♥TA
♦49Q
♣346Q
 
NS EW res NS po EW po
5 19 150 18 0
22 6 110 15 3
4 17 110 15 3
21 20 90 10 8
9 16 90 10 8
2 13 90 10 8
10 18 -100 6 12
8 14 -140 4 14
15 3 -200 1 17
12 7 -200 1 17

Deal 5

D: North
Z: NS
♠7A
♥5JK
♦479A
♣6TJQ
 
♠K3
♥8764
♦JT2
♣8753
  ♠4569
♥TQ
♦36QK
♣2KA
  ♠28TJQ
♥239A
♦58
♣49
 
NS EW res NS po EW po
21 6 180 18 0
13 8 150 15 3
5 18 150 15 3
11 7 140 12 6
3 14 120 10 8
16 4 110 8 10
10 17 100 6 12
9 15 -100 3 15
2 12 -100 3 15
20 19 -200 0 18

Deal 6

D: East
Z: EW
♠68QK
♥3Q
♦7KA
♣56QK
 
♠AT54
♥976
♦QT842
♣7
  ♠29J
♥48K
♦J
♣23489J
  ♠37
♥25TJA
♦3569
♣TA
 
NS EW res NS po EW po
16 4 490 16 2
13 8 490 16 2
5 18 490 16 2
9 15 480 12 6
21 6 460 8 10
20 19 460 8 10
3 14 460 8 10
11 7 450 4 14
2 12 80 2 16
10 17 -50 0 18

Deal 7

D: South
Z: Alla
♠68K
♥367JA
♦48Q
♣3T
 
♠Q3
♥KQ9854
♦72
♣K94
  ♠4JA
♥T
♦59TJK
♣567Q
  ♠2579T
♥2
♦36A
♣28JA
 
NS EW res NS po EW po
6 20 400 18 0
19 18 300 16 2
17 5 200 13 5
12 8 200 13 5
22 7 140 9 9
4 15 140 9 9
2 11 100 6 12
3 13 -100 4 14
10 16 -110 2 16
14 9 -600 0 18

Deal 8

D: West
Z: Ingen
♠9J
♥5T
♦2368TK
♣9KA
 
♠K84
♥AJ2
♦AJ97
♣JT8
  ♠57T
♥68K
♦5Q
♣23467
  ♠236QA
♥3479Q
♦4
♣5Q
 
NS EW res NS po EW po
12 8 150 18 0
22 7 140 14 4
19 18 140 14 4
2 11 140 14 4
14 9 120 10 8
3 13 110 8 10
10 16 50 6 12
6 20 -70 4 14
17 5 -150 1 17
4 15 -150 1 17

Deal 9

D: North
Z: EW
♠467
♥47K
♦89JK
♣268
 
♠JT8
♥A82
♦42
♣QJT73
  ♠23KA
♥69TQ
♦35QA
♣4
  ♠59Q
♥35J
♦67T
♣59KA
 
NS EW res NS po EW po
4 14 100 18 0
5 16 -90 16 2
18 17 -140 10 8
15 10 -140 10 8
7 21 -140 10 8
6 19 -140 10 8
2 22 -140 10 8
3 12 -150 4 14
13 9 -600 2 16
11 8 -620 0 18

Deal 10

D: East
Z: Alla
♠4A
♥9TJQA
♦279TJ
♣8
 
♠Q532
♥8
♦Q53
♣KQT95
  ♠67TJ
♥245K
♦4K
♣47J
  ♠89K
♥367
♦68A
♣236A
 
NS EW res NS po EW po
5 16 650 18 0
7 21 200 15 3
6 19 200 15 3
18 17 170 9 9
15 10 170 9 9
4 14 170 9 9
2 22 170 9 9
3 12 140 4 14
13 9 -200 1 17
11 8 -200 1 17

Deal 11

D: South
Z: Ingen
♠2367J
♥59
♦67JK
♣3T
 
♠K94
♥Q32
♦Q
♣KJ8752
  ♠5TA
♥4TKA
♦348
♣6QA
  ♠8Q
♥678J
♦259TA
♣49
 
NS EW res NS po EW po
18 6 50 16 2
7 20 50 16 2
2 21 50 16 2
5 15 -110 12 6
14 10 -150 9 9
3 11 -150 9 9
4 13 -170 6 12
17 16 -400 2 16
12 9 -400 2 16
8 22 -400 2 16

Deal 12

D: West
Z: NS
♠259A
♥2368A
♦689
♣J
 
♠KJ87643
♥--
♦AT72
♣Q9
  ♠TQ
♥579QK
♦K
♣3478K
  ♠--
♥4TJ
♦345JQ
♣256TA
 
NS EW res NS po EW po
3 11 150 18 0
5 15 100 16 2
14 10 50 13 5
7 20 50 13 5
17 16 -140 10 8
12 9 -170 8 10
4 13 -420 5 13
2 21 -420 5 13
18 6 -450 1 17
8 22 -450 1 17

Deal 13

D: North
Z: Alla
♠39J
♥28A
♦9K
♣458KA
 
♠A42
♥JT53
♦AJ76
♣96
  ♠567TK
♥9Q
♦25Q
♣37T
  ♠8Q
♥467K
♦348T
♣2JQ
 
NS EW res NS po EW po
13 10 600 17 1
9 11 600 17 1
16 15 150 13 5
6 17 150 13 5
8 21 110 10 8
2 20 90 8 10
19 7 -100 6 12
5 14 -200 2 16
4 12 -200 2 16
3 22 -200 2 16

Deal 14

D: East
Z: Ingen
♠JQA
♥57J
♦24Q
♣2JKA
 
♠97542
♥T832
♦--
♣7643
  ♠38K
♥KA
♦3689JA
♣9T
  ♠6T
♥469Q
♦57TK
♣58Q
 
NS EW res NS po EW po
19 7 400 18 0
2 20 180 16 2
6 17 150 14 4
16 15 100 10 8
13 10 100 10 8
5 14 100 10 8
8 21 50 6 12
3 22 -50 4 14
9 11 -100 1 17
4 12 -100 1 17

Deal 15

D: South
Z: NS
♠469A
♥467TJA
♦5JQ
♣--
 
♠K
♥K
♦KT7432
♣KQ742
  ♠27T
♥238Q
♦9A
♣359J
  ♠358JQ
♥59
♦68
♣68TA
 
NS EW res NS po EW po
20 8 300 18 0
15 14 140 10 8
10 12 140 10 8
7 18 140 10 8
6 16 140 10 8
5 13 140 10 8
4 11 140 10 8
3 21 140 10 8
9 22 100 2 16
19 2 -100 0 18

Deal 16

D: West
Z: EW
♠37Q
♥34568QK
♦9T
♣J
 
♠T8
♥T7
♦KQ7642
♣A62
  ♠56JA
♥J
♦35A
♣358TQ
  ♠249K
♥29A
♦8J
♣479K
 
NS EW res NS po EW po
5 13 530 18 0
9 22 170 15 3
3 21 170 15 3
15 14 140 11 7
7 18 140 11 7
20 8 -50 6 12
6 16 -50 6 12
4 11 -50 6 12
19 2 -110 2 16
10 12 -150 0 18

Deal 17

D: North
Z: Ingen
♠689J
♥7T
♦789J
♣67Q
 
♠AK42
♥9542
♦K
♣AKT3
  ♠7
♥8QK
♦345TQA
♣258
  ♠35TQ
♥36JA
♦26
♣49J
 
NS EW res NS po EW po
21 9 50 15 3
20 3 50 15 3
14 13 50 15 3
8 19 50 15 3
6 15 -80 10 8
7 17 -130 7 11
5 12 -130 7 11
18 2 -140 4 14
10 11 -400 1 17
4 22 -400 1 17

Deal 18

D: East
Z: NS
♠26Q
♥245
♦247
♣79QK
 
♠T983
♥AJT3
♦AKJ
♣82
  ♠57J
♥68QK
♦3T
♣346A
  ♠4KA
♥79
♦5689Q
♣5TJ
 
NS EW res NS po EW po
18 2 110 18 0
7 17 100 16 2
5 12 50 13 5
4 22 50 13 5
10 11 -110 10 8
21 9 -140 5 13
20 3 -140 5 13
14 13 -140 5 13
6 15 -140 5 13
8 19 -420 0 18

Deal 19

D: South
Z: EW
♠37J
♥29QK
♦678Q
♣9Q
 
♠AT
♥A543
♦KT9
♣7654
  ♠248QK
♥68
♦24J
♣38T
  ♠569
♥7TJ
♦35A
♣2JKA
 
NS EW res NS po EW po
5 11 400 18 0
13 12 150 16 2
7 16 140 14 4
21 4 120 11 7
9 20 120 11 7
8 18 110 8 10
22 10 100 6 12
19 3 90 4 14
17 2 -50 1 17
6 14 -50 1 17

Deal 20

D: West
Z: Alla
♠569
♥KA
♦2458Q
♣8JA
 
♠KQT8
♥T7
♦976
♣KT42
  ♠23A
♥2349JQ
♦3
♣79Q
  ♠47J
♥568
♦TJKA
♣356
 
NS EW res NS po EW po
13 12 300 18 0
9 20 120 15 3
5 11 120 15 3
22 10 110 10 8
21 4 110 10 8
8 18 110 10 8
17 2 100 6 12
7 16 -100 3 15
6 14 -100 3 15
19 3 -140 0 18

Deal 21

D: North
Z: NS
♠J
♥69T
♦469TK
♣5TQK
 
♠AKQ842
♥J
♦AQ875
♣6
  ♠79
♥278KA
♦3J
♣47JA
  ♠356T
♥345Q
♦2
♣2389
 
NS EW res NS po EW po
22 5 150 18 0
6 13 100 16 2
18 3 50 14 4
7 15 -170 12 6
8 17 -400 10 8
20 4 -420 7 11
2 16 -420 7 11
9 19 -430 4 14
12 11 -450 2 16
10 21 -980 0 18

Deal 22

D: East
Z: EW
♠289
♥2QK
♦3JK
♣2468
 
♠AKQ6
♥AT853
♦--
♣9753
  ♠3
♥467J
♦4589Q
♣TKA
  ♠457TJ
♥9
♦267TA
♣JQ
 
NS EW res NS po EW po
10 21 0 18 0
12 11 -170 15 3
8 17 -170 15 3
18 3 -620 9 9
9 19 -620 9 9
7 15 -620 9 9
2 16 -620 9 9
22 5 -650 2 16
20 4 -650 2 16
6 13 -650 2 16

Deal 23

D: South
Z: Alla
♠26TQ
♥TJKA
♦26A
♣9J
 
♠AJ84
♥2
♦KT8
♣KQ873
  ♠37K
♥35679Q
♦4J
♣2T
  ♠59
♥48
♦3579Q
♣456A
 
NS EW res NS po EW po
21 5 200 15 3
8 16 200 15 3
7 14 200 15 3
3 17 200 15 3
10 20 120 10 8
11 22 100 8 10
9 18 90 6 12
19 4 -90 3 15
2 15 -90 3 15
6 12 -110 0 18

Deal 24

D: West
Z: Ingen
♠369K
♥QA
♦478JQ
♣23
 
♠AJ8
♥KJ862
♦K2
♣764
  ♠7T
♥3457
♦9TA
♣8JKA
  ♠245Q
♥9T
♦356
♣59TQ
 
NS EW res NS po EW po
21 5 50 13 5
19 4 50 13 5
10 20 50 13 5
8 16 50 13 5
3 17 50 13 5
2 15 50 13 5
9 18 -140 6 12
11 22 -170 4 14
7 14 -420 1 17
6 12 -420 1 17
Nu har slamligan börjat. Ställningen hittar ni under fliken Roslagsbridge /loan