Du är här

Resultatrapportering

Denna sida är avsedd att utgöra ett stöd för dig som ansvarar för att rapportera tävlingsresultat.

I redovisningsprocessen finns 3 separata enheter inblandade:

 1. Beräkningsprogrammet SnabbScore.
  Detta är det program med vars hjälp du räknar ut resultatet från en tävling.
 2. Databasen Oswald
  Här lagras alla data från tävlingar.
 3. Resultatsidan på Bridgens hus hemsida.
  Härifrån ges direktiv till databasen Oswald om vilka data som skall tas fram för att visas på resultatsidan.

Dessa tre enheter samverkar på följande sätt:

 • Data från en tävling matas in i beräkningsprogrammet SnabbScore. När tävlingen är färdiginmatad sparar man beräkningsresultatet i en XML-fil.
 • XML-filen från SnabbScore läggs därefter in i databasen Oswald.
 • När XML-filen lagts in i Oswald kommer tävlingsresultatet automatiskt att visas på Bridgens hus resultatsida.

För information om hur man använder SnabbScore respektive Oswald, se länkarna ovan eller i menyn till vänster.